روتیواتور پشت تراکتوری

راهنمای استفاده از روتیواتور تراکتوری

/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

روتیواتور ها یا تیلر های دوار از لحاظ  شکل و نوع ساختار و به طور کلی با ادوات خاک ورزی رایج در ایران مانند ؛  گاوآهن برگردان دار و بشقابی تفاوت دارند. با توجه به اینکه منابع ذخیره آب  کشور راه های مصرفی مختلفی دارد و از این بین حدود 60 درصد از کل ذخیره آب  کشور در بخش کشاورزی هدر می رود. چند سالی است که با وجود معضل آب در  ایران ، حفظ رطوبت خاک بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل می بایست  از خاک ورزی شدید و زیر و رو شدن خاک به روش سنتی جلوگیری نمود تا رطوبت  لایه های زیرین خاک از بین نرود .روتیواتور ها به طور کلی به دو شکل پشت  تراکتوری و تیلر روتاری طراحی و تولید گردیده است. که از تیلر روتاری جهت  باغ هایی با حجم پایین و از روتیواتور پشت تراکتوری جهت کارهای سنگین و  کشاورزی استفاده می گردد.