نگهداری چاله کن پشت تراکتوری

راهنما و اصول کار با چاله کن تراکتوری

/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C

چاله کن های تراکتوری یکی از جمله ادواتی می باشند که در کشاورزی امروز استفاده زیادی خواهند داشت . به همین جهت این مجموعه با توجه به تولید چاله کن توضیحاتی در این زمینه را خدمت مصرف کنندگان و همکاران عزیز ارائه می نماید.برای راه اندازی چاله کن پشت تراکتوری  نیاز به دانش خاصی نخواهد داشت . لذا تمام افرادی که با تراکتور کار کرده  باشند ، می توانند با این دستگاه هم کار کنند .در اولین مرحله از نصب و راه  اندازی بستن گیربکس دستگاه بر روی شاسی می باشد که با توجه به پیچ ها و  پین های تعبیه شده به راحتی امکان پذیر خواهد بود .در مرحله بعدی سوار کردن شاسی و گیربکس بر روی اتصال سه نقطه تراکتور و تنظیم آن می باشد ...